Monday, June 9, 2014

Jenis Baju Batik Indonesia

tersedia banyak jenis batik tanah air beta yang dikenal, benar di dalam negara ataupun luar negeri. keseluruhan merupakan kekayaan tanah air yang dilindungi. Batik ialah salah eka kebiasaan tanah air yang sungguh masyhur.

Batik sama dengan kain atau pakaian khas tanah air yang dibuat dengan siasat penempelan warna yang dikatakan pemalaman (wax-resist dying). Pemalaman ialah mewarnai kain dengan melakukan malam.

Proses pembuatan kain batik terbilang dengan kata membatik. segala teknik, teknologi, motif, dan juga etika yang dikandung di pada batik telah diakui United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sama dengan barang-barang kemanusiaan untuk etiket lisan serta nonbendawi.

Pada mulanya, seni membatik ialah ketekunan yang dilakukan spesial untuk perempuan. tradisi ini dikenal di nusantara, khususnya Jawa, semenjak beberapa kala silam.


Motif batik juga pada awalnya menonjolkan bentuk feminim. Meskipun lama-lama timbul juga motif batik yang mencerminkan kehidupan maskulin, seperti motof parang yang digunakan oleh aristokrat Jawa abad dahulu.

Ada pula motif Mega sejuk yang sungguh-sungguh berjuta-juta dikerjakan oleh laki-laki di daerah pesisir. Motif batik ini muncul yang dipelajari secara turun-temurun sehingga dikenal batik yang mencerminkan sebuah famili atau trah tertentu. Bahkan, hingga diwaktu ini timbul motif batik yang individual digunakan keluarga keraton Jogja ataupun Solo.

Jenis Batik
Jenis batik Indonesia diragamkan membuat beberapa karakteristik. berasaskan teknik yang digunakan dalam daya pembuatannya, batik dibedakan menciptakan tiga, diantaranya batik tulis, batik cap, dan batik lukis.

Berdasarkan Cara Pembuatannya

Batik tulis
adalah batik yang aksesoris serta motifnya dibentuk mendayagunakan lengan (ditulis) memanfaatkan tool bernama canting. Batik yang dibentuk dengan memanfaatkan operandi ini memerlukan tatkala mumpung kurang lebih dua sampai 3 bulan didalam pembuatannya.

Batik cap
Sedangkan batik cap ialah batik yang aksesoris serta motifnya dihasilkan mengenakan cap yang terbikin dari tembaga. Batik yang diproduksi dengan menggunakan sistem ini cuma memakan disaat dua sampai 3 era.


Batik tulis
Terakhir, batik tulis ialah batik yang tekstur dan juga motifnya dibuat dengan daya dilukis pada kain putih.

No comments:

Post a Comment