Monday, June 9, 2014

Macam Batik Nusantara

Berdasarkan asal pembuatannya, model batik tanah air beta dilainkan menjadi beberapa aksesoris. Di antaranya ialah batik Solo, batik Banyumas, batik Madura, batik Pekalongan, batik Yogya, batik Tasik, batik Aceh, batik Cirebon, batik Jombang, batik Banten, batik Minangkabau, batik Bengkulu (besurek), dan juga lain-lain.

Beberapa area di republik indonesia memang memiliki batik masing-masing. setiap batik yang dibentuk mempunyai kelainan dalam sistem ataupun juga motif. tapi demikian, berbagai batik yang dibentuk memiliki filosofi tersendiri, mantap dengan gaya hidup di daerah masing-masing.

Batik Solo
Batik Solo ialah salah eka batik Jawa yang sungguh populer. Batik Solo adalah lambang dari wasiat kesenian budaya Jawa yang dikuasai secara jatuh temurun.

Batik Solo terdiri atas berbagai batik yang sip dengan filosofis nyawa manusia Jawa yang bermacam-macam. Motif-motif yang diartikan dalam batik Solo sarat akan makna.

Jenis Baju Batik Indonesia

tersedia banyak jenis batik tanah air beta yang dikenal, benar di dalam negara ataupun luar negeri. keseluruhan merupakan kekayaan tanah air yang dilindungi. Batik ialah salah eka kebiasaan tanah air yang sungguh masyhur.

Batik sama dengan kain atau pakaian khas tanah air yang dibuat dengan siasat penempelan warna yang dikatakan pemalaman (wax-resist dying). Pemalaman ialah mewarnai kain dengan melakukan malam.

Proses pembuatan kain batik terbilang dengan kata membatik. segala teknik, teknologi, motif, dan juga etika yang dikandung di pada batik telah diakui United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sama dengan barang-barang kemanusiaan untuk etiket lisan serta nonbendawi.

Pada mulanya, seni membatik ialah ketekunan yang dilakukan spesial untuk perempuan. tradisi ini dikenal di nusantara, khususnya Jawa, semenjak beberapa kala silam.